5,509 Works

CCDC 640287: Experimental Crystal Structure Determination

B. Sridhar, K. Ravikumar, M. Mahesh & V.V.N. Reddy
Related Article: B.Sridhar, K.Ravikumar, M.Mahesh, V.V.N.Reddy|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|o1500|doi:10.1107/S1600536807009038

CCDC 613575: Experimental Crystal Structure Determination

A. Lennartson, K. Salo & M. Hakansson
Related Article: A.Lennartson, K.Salo, M.Hakansson|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|m1569|doi:10.1107/S1600536806021714

CCDC 613794: Experimental Crystal Structure Determination

Yu-Mei Dai, Jin-Feng Huang, Shun-Yu Chen, Hui-Ying Shen & Ruo-He Chen
Related Article: Yu-Mei Dai, Jin-Feng Huang, Shun-Yu Chen, Hui-Ying Shen, Ruo-He Chen|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|m1697|doi:10.1107/S1600536806023932

CCDC 613800: Experimental Crystal Structure Determination

Guang-Bo Che, Chun-Bo Liu & Zhan-Lin Xu
Related Article: Guang-Bo Che, Chun-Bo Liu, Zhan-Lin Xu|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|m1464|doi:10.1107/S1600536806019532

CCDC 640260: Experimental Crystal Structure Determination

J. Moncol, J. Maroszova, M. Mudra, T. Lis & M. Koman
Related Article: J.Moncol, J.Maroszova, M.Mudra, T.Lis, M.Koman|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|m743|doi:10.1107/S1600536807006423

CCDC 641529: Experimental Crystal Structure Determination

H.S. Yathirajan, A.N. Mayekar, B.K. Sarojini, B. Narayana & M. Bolte
Related Article: H.S.Yathirajan, A.N.Mayekar, B.K.Sarojini, B.Narayana, M.Bolte|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|o1140|doi:10.1107/S1600536807004771

CCDC 640317: Experimental Crystal Structure Determination

J. Suresh, R.S. Kumar, S. Perumal & S. Natarajan
Related Article: J.Suresh, R.S.Kumar, S.Perumal, S.Natarajan|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|o1375|doi:10.1107/S1600536807007167

CCDC 640495: Experimental Crystal Structure Determination

Yu Cheng, Lin-Kun An, Lian-Quan Gu & S.W. Ng
Related Article: Yu Cheng, Lin-Kun An, Lian-Quan Gu, S.W.Ng|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|o1365|doi:10.1107/S1600536807007398

CCDC 640246: Experimental Crystal Structure Determination

E.R.T. Tiekink, J.L. Wardell & W.B. Welte
Related Article: E.R.T.Tiekink, J.L.Wardell, W.B.Welte|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|m818|doi:10.1107/S1600536807007544

CCDC 640349: Experimental Crystal Structure Determination

H.S. Yathirajan, M.A. Ashok, B.N. Achar & M. Bolte
Related Article: H.S.Yathirajan, M.A.Ashok, B.N.Achar, M.Bolte|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|o1432|doi:10.1107/S1600536807008306

CCDC 613628: Experimental Crystal Structure Determination

E.W. Czerwinski
Related Article: E.W.Czerwinski|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|o2941|doi:10.1107/S1600536806022197

CCDC 613789: Experimental Crystal Structure Determination

Wen-Long Liu, Yan-Yan Zhang, Yao Lu & Xiao-Ya Hu
Related Article: Wen-Long Liu, Yan-Yan Zhang, Yao Lu, Xiao-Ya Hu|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|m1582|doi:10.1107/S160053680602229X

CCDC 613724: Experimental Crystal Structure Determination

Peng Li, Qing-Shan Li, Feng-Bo Xu, Hai-Bin Song & Zheng-Zhi Zhang
Related Article: Peng Li, Qing-Shan Li, Feng-Bo Xu, Hai-Bin Song, Zheng-Zhi Zhang|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|m1575|doi:10.1107/S1600536806022148

CCDC 613823: Experimental Crystal Structure Determination

P.S. Patil, M.M. Rosli, Hoong-Kun Fun, I.A. Razak & S.M. Dharmaprakash
Related Article: P.S.Patil, M.M.Rosli, Hoong-Kun Fun, I.A.Razak, S.M.Dharmaprakash|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|o2596|doi:10.1107/S1600536806020034

CCDC 640351: Experimental Crystal Structure Determination

M.M. Amini, V. Alijani, A. Azadmeher & S.W. Ng
Related Article: M.M.Amini, V.Alijani, A.Azadmeher, S.W.Ng|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|m913|doi:10.1107/S1600536807008793

CCDC 613602: Experimental Crystal Structure Determination

D.M. Behrman, E.J. Behrman & S. Parkin
Related Article: D.M.Behrman, E.J.Behrman, S.Parkin|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|o3119|doi:10.1107/S1600536806023713

CCDC 608819: Experimental Crystal Structure Determination

Feng Xu, Wei-Xiao Hu, Wei Zhou & Chun-Nian Xia
Related Article: Feng Xu, Wei-Xiao Hu, Wei Zhou, Chun-Nian Xia|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|o2875|doi:10.1107/S1600536806022641

CCDC 640288: Experimental Crystal Structure Determination

N.V. Moskalev, G.W. Gribble & J.P. Jasinski
Related Article: N.V.Moskalev, G.W.Gribble, J.P.Jasinski|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|o1279|doi:10.1107/S1600536807005764

CCDC 640239: Experimental Crystal Structure Determination

Li-Chao Yang, Yi-Zhi Li, Sen-Zhi Zhao & Lin Wu
Related Article: Li-Chao Yang, Yi-Zhi Li, Sen-Zhi Zhao, Lin Wu|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|o1097|doi:10.1107/S1600536807004485

CCDC 640418: Experimental Crystal Structure Determination

S.W. Ng
Related Article: S.W.Ng|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|o1363|doi:10.1107/S1600536807007374

CCDC 640483: Experimental Crystal Structure Determination

K.R. Flower, P.J. Miles & R.G. Pritchard
Related Article: K.R.Flower, P.J.Miles, R.G.Pritchard|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|o1339|doi:10.1107/S1600536807007271

CCDC 1415727: Experimental Crystal Structure Determination

Xie , Peng , Song , Jia-Long , Qiao & Qian
Related Article: Xie, Peng, Song, Jia-long, Qiao, Qian|2016|J.Am.Chem.Soc.|66|6121721728|doi:10.91819/71718

CCDC 613747: Experimental Crystal Structure Determination

Min Hong, Han-Dong Yin & Da-Qi Wang
Related Article: Min Hong, Han-Dong Yin, Da-Qi Wang|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|m1555|doi:10.1107/S1600536806017612

CCDC 613562: Experimental Crystal Structure Determination

Yao-Cheng Shi, Bei-Bei Zhu & Chun-Xia Sui
Related Article: Yao-Cheng Shi, Bei-Bei Zhu, Chun-Xia Sui|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|m1651|doi:10.1107/S1600536806022495

CCDC 613750: Experimental Crystal Structure Determination

K. Hosoya, R. Sekiya & S. Nishikiori
Related Article: K.Hosoya, R.Sekiya, S.Nishikiori|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|m1627|doi:10.1107/S1600536806022057

Registration Year

 • 2014
  764
 • 2015
  23
 • 2016
  29
 • 2017
  38
 • 2018
  4,340
 • 2019
  315

Resource Types

 • Dataset
  2,613