232,484 Works

Αστικές καλλιέργειες: διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, των τάσεων και των προοπτικών των αστικών κήπων στην Περιφέρεια Κρήτης

Κατσουλη Ευθυμια
Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης εμφανίζεται για πρώτη φορά το φαινόμενο των αστικών καλλιεργειών και ειδικότερα των αστικών κήπων. Οι αστικοί κήποι έχουν μακρά παράδοση σε άλλες χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης δεν είναι όμως γνώριμη πρακτική στην ελληνική πόλη. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, των τάσεων και των προοπτικών των νέων αυτών μορφών αστικών καλλιεργειών στην Περιφέρεια Κρήτης ως μελέτη περίπτωσης, μέσα όμως από την ευρύτερη θεωρητική...

Διερεύνηση του ρυθμιστικού πλαισίου των τραπεζών γενετικού υλικού μέσα από τη διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Λιμνιου Γεωργια-Παναγιωτα
Genebanks constitute the substantiated evidence of multidimensional value of Genetic Resources (GRs). Their various activities and the role that they maintain strengthen existing and potential value, that GRs perform through their use. As guarantors of safe conservation of GRs and all information, which is associated with them, they undertake increased responsibilities and obligations. They perform actions with final purpose the legal access and the fair and equitable sharing of benefits arising from their use. A...

Η πολιτισμική διάσταση των φυτογενετικών πόρων

Περρακη Αικατερινη
Σημαντικό τμήμα της βιολογικής ποικιλότητας είναι οι φυτογενετικοί πόροι, οι οποίοι αποτελούν υποσύνολο των γενετικών πόρων και αντικείμενο μεγάλου αριθμού διεθνών, ενωσιακών και εθνικών διατάξεων. Η δημιουργία των φυτογενετικών πόρων είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Για αυτό τον λόγο έχουν κοινωνική, οικονομική, επιστημονική, νομική, γεωπολιτική και πολιτισμική αξία. Η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητάς τους, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εγείρει ερωτήματα που αφορούν την πολιτισμική τους διάσταση. Για να γίνει...

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και Αγροβιοποικιλότητα: Συγκλίσεις και αποκλίσεις από την πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) για την ενίσχυση της αγροβιοποικιλότητας

Κορακακη Ελεονορα
Η τελευταία αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επέφερε αλλαγές τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και στα μέτρα που χρησιμοποιεί. Παράλληλα με την ΚΑΠ, αρμοδιότητα της ΕΕ είναι και η ανάσχεση της απώλειας της αγροβιοποικιλότητας και η διατήρησή της σε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζεται η αναθεωρημένη ΚΑΠ, τα βασικά σημεία της, οι στόχοι της και οι αλλαγές που εμπεριέχει. Ακόμα, αναλύεται το ισχύον διεθνές...

Έξυπνος φωτισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με χρήση οπτικών ινών και διόδων εκπομπής φωτός

Σαουνατσου Ελενη
Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να παρουσιάσει αναλυτικά έξυπνα συστήματα φωτισμού με χρήση οπτικών ινών και πηγών φωτισμού LED, τις ιδιότητες και τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά τους καθώς και τις εφαρμογές που έχουν στο φωτισμό μεγάλων κτηρίων και ειδικών κατασκευών. Επιπλέον, να εξερευνήσει τη δυνατότητα εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών με χρήση οπτικών ινών και πηγών φωτισμού τύπου LED για τον αποδοτικό φωτισμό απλών κατοικιών, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποίηση κόστους. Για το σκοπό αυτό,...

Κονιάματα συντήρησης και αποκατάστασης μνημειακών κατασκευών

Γατσελου Ελενη

Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας και διοίκηση ολικής ποιότητας

Θεοδωροπουλος Χρηστος
Η παρουσία εργασία αναφέρεται στις συγκρούσεις στο χώρο εργασίας και στη διοίκηση ολικής ποιότητας. Το πρώτο κεφάλαιο, ξεκινά με μία σύντομη αναφορά στο φιλελευθερισμό και στις συνθήκες που αποτέλεσαν τους προπομπούς του Τεϋλορισμού και του Φορντισμού, τάσεις κυρίαρχες που αναπτύχθηκαν στον 20ό αιώνα. Μετά από τη σύντομη ιστορική ανασκόπηση, γίνεται λόγος για τα πρότυπα οργάνωσης του Τεϋλορισμού και του Φορντισμού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο αυτών προτύπων οργάνωσης της παραγωγής. Στη συνέχεια, στο δεύτερο...

Αναμόρφωση βιοαερίου σε προηγμένα καταλυτικά συστήματα

Φανουργιακης Σωτηρης
Η διεργασία της ξηρής αναμόρφωσης του βιοαερίου έχει αποκτήσει ερευνητικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον για τους εξής λόγους: α) την εκμετάλλευση δύο αερίων (του CO2 και του CH4) που συμβάλλουν σημαντικά στην πρόκληση του φαινομένου του θερμοκηπίου και β) την παραγωγή αερίου σύνθεσης (CO/H2), ιδιαιτέρως υδρογόνου: το H2 θεωρείται πλέον το καύσιμο του μέλλοντος. Η εκμετάλλευση του γίνεται κυρίως μέσω των κυψελίδων καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογές σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινήτου...

Αποτίμηση και ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον Ευρωκώδικα 8

Επιτροπακης Εμμανουηλ
Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η αποτίμηση και η ενίσχυση ενός τυπικού κτιρίου με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή γραμμικών και μη-γραμμικών μεθόδων ανάλυσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Αρχικά παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αντισεισμικών κανονισμών στην Ελλάδα από το 1959 έως σήμερα και στη συνέχεια αναφέρεται η αναγκαιότητα αποτίμησης και ενίσχυσης των υφιστάμενων κατασκευών με βάση τον πρόσφατο Κανονισμό Επεμβάσεων. Για το υπό μελέτη κτίριο λαμβάνεται...

Μέθοδοι πρόβλεψης

Παπαδοπουλου Γεωργια

Development of experimental devices for measuring ozone concentration and application to the destruction of the fungus botrytis cinerea

Ποιμενιδης Ιωαννης
Στη παρούσα διπλωματική σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μια φορητή και υψηλής πιστότητας πειραματική διάταξη για την μέτρηση συγκέντρωσης αερίου με τη χρήση διόδου εκπομπής φωτός (LED). Η συγκεκριμένη διάταξη κατασκευάστηκε, με σκοπό να μπορεί να προωθηθεί και να χρησιμοποιηθεί και στη βιομηχανία εκτός από το εργαστήριο παρέχοντας όλα τα πλεονεκτήματα του εργαστηριακού περιβάλλοντος. Βασικό μέλημα ήταν να παρέχει ακρίβεια μετρήσεων, υψηλή επιλεκτικότητα προς την ανίχνευση αερίου, μικρό χρόνο απόκρισης, μεγάλη συχνότητα συλλογής δεδομένων, σταθερότητα, ανθεκτικότητα, σύνδεση...

Μελέτη αποκατάστασης ενός παραδοσιακου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία στο Βάμο

Ταυλοπουλου Ευσταθια
Η ανάγκη για την διαχείριση πολλών κελυφών στον ελλαδικό χώρο και ειδικά στην Κρήτη ώθησε στην στροφή προς την αποκατάσταση υφιστάμενων κατασκευών με σκοπό την συντήρηση τους ή την επανάχρηση τους. Ο σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη, η επέμβαση και η αξιολόγηση του παραδοσιακού κτιρίου όσον αφορά την δομική του ακεραιότητα πριν και μετά την επέμβαση επανάχρησης του υφιστάμενου κελύφους. Η αξιολόγηση του επιτυγχάνεται με την χρήση μη καταστρεπτικών μεθόδων καθώς και με την...

Μελέτη της τρωτότητας αγωγών φυσικού αερίου υπό αξονική εδαφική μετατόπιση λόγω κατολισθήσεων

Χατζηδακης Διονυσιος
Οι υδρογονάνθρακες αποτελούν, αναμφισβήτητα, την πηγή ενέργειας του 21ου αιώνα. Εξάγονται από κοιλότητες μέσα στο έδαφος –τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων- και μεταφέρονται στα κέντρα κατανάλωσης με διάφορους τρόπους, ένας εκ των οποίων είναι και οι αγωγοί. Το φυσικό αέριο είναι μία ενεργειακή πηγή που ανήκει στους υδρογονάνθρακες και η μεταφορά του μέσω αγωγών μπορεί να γίνει για χιλιάδες χιλιόμετρα διατηρώντας το σε αέρια κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο είναι έτοιμο προς κατανάλωση χωρίς να απαιτείται κάποια...

Έλεγχος δομικής ακεραιότητας υφιστάμενου κτιρίου από λιθοδομή και αξιολόγηση της πρότασης επανάχρησης

Τζιβελεκα Ιφιγενεια
Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η διαδικασία ελέγχου της δομικής ακεραιότητας ενός υφιστάμενου κτιρίου από λιθοδομή με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων και δυναμικών μετρήσεων, καθώς και η αξιολόγηση της πρότασης επανάχρησης του κτιρίου. Στόχος είναι η ανάδειξη μιας ολοκληρωμένης συλλογιστικής για την αντιμετώπιση υφιστάμενων κτισμάτων από φέρουσα τοιχοποιία. Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε ένα μονώροφο κτίσμα στο Βάμο Χανίων το οποίο αποτελείται από κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία λιθοδομής και από προσθήκη μικρότερου κτίσματος από οπτοπλινθοδομή το οποίο βρίσκεται...

On quantum channels: special constructions οf random and optimally unitary channel maps

Βαρικου Ερασμια
The study of quantum channels constitutes a main area of Quantum Information Science. Quantum channel maps represent any dynamic changes and/or erroneous modifications affecting quantum signals in the course of their processing within the context of various computational or communicational algorithms. In the colloquial language of quantum information it is said that "a quantum channel acts on the quantum signal", or stated in precise mathematical terms, we have that "a positive and completely positive trace...

Αυτοματοποίηση της παραγωγής, αλλαγή του χαρακτήρα της εργασίας και διαμόρφωση νέου υποκειμένου. Μια προσέγγιση υπό το πρίσμα της Λογικής της Ιστορίας.

Κουλος Δημητριος
Η παρούσα Διπλωματική Διατριβή στοχεύει στη Λογική και Ιστορική εξέταση της σχέσης του χαρακτήρα της εργασίας και του υποκειμένου της, ενώ παράλληλα μελετά τις αλλαγές που επιφέρει η εισαγωγή αυτοματοποιημένων διαδικασιών στο πεδίο της παραγωγής και κατ’ επέκταση και στο υποκείμενο της εργασίας. Η Διατριβή διαρθρώνεται σε εισαγωγή, τρία κυρία μέρη και στο συμπέρασμα. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η εξέταση σε καθαρή μορφή (Λογικό μέρος) της θέσης και του ρόλου της εργασίας, του υποκειμένου της...

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα θεωρία και παραδείγματα

Βερδη Δημητρα
Μέσα απο την ιστορική ανασκόπηση για την πορεία και την εξέλιξη των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και μετά απο την αναφορά στις εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό χώρο,παρουσιάζονται και αναλύονται με τη βοήθεια παραδειγμάτων οι περισσότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών παραγώγων. Όπως : Προθεσμιακά συμβόλαια,Μελλοντικά συμβόλαια,Δικαιώματα προαίρεσης,Ανταλλαγές,Λοιπά παράγωγα,Πιστωτικά παράγωγα.

Ιστορική, αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και ανάλυση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων του 'Κυκλικού (Γενοβέζικου) Πύργου' στη Παλιά Πόλη Χανίων, ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης

Τσιτωνακη Αννα
Η αποκατάσταση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς έχει συζητηθεί και μελετηθεί επισταμένως από όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, Αρχαιολόγους, Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Γεωλόγους κοκ. Η εφαρμογή στη πράξη της συνεργασίας των διαφόρων ειδικοτήτων και της επεξεργασίας μεταξύ αυτών, των διαφόρων και διαφορετικών τους επιστημονικών ευρημάτων, παρότι θεωρείται απαραίτητη, δεν είναι αυτονόητη. Στόχος εδώ είναι μέσω της ιστορικής ανασκόπησης, της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης και τεκμηρίωσης και της στατικής ανάλυσης, να καταφανεί η αναγκαιότητα αυτής της συνεργασίας, η απουσία...

Αποτίμηση φέροντος οργανισμού νοτιοανατολικού τμήματος Φρούριου Κουλέ με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Μαυρακης Μιχαηλ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η εκτίμηση της παθολογίας του νοτιοανατολικού τμήματος του σημαντικότερου μνημείου της πόλης του Ηρακλείου του Φρουρίου ΚΟΥΛΕ με σύγχρονες μεθόδους επίλυσης και ανάλυσης κατασκευών. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα εργασία είναι η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων η οποία πλεονεκτεί λόγω της ευκολίας με την οποία αντιμετωπίζει σύνθετα προβλήματα ( πχ πολύπλοκες γεωμετρίες ), του ευχερέστερου προγραμματισμού της στον Η/Υ [ 1 ] και έχει εκτενώς...

Rheology of commercial polyolefins: relating the viscoelastic behaviour to microstructure

Στρατηγακης Ιωαννης
The rheological response of commercial polydisperse polyolefins under various types of deformation has been investigated in detail. A wealth of experimental data that has been available in the literature was gathered and is presented in this work. These data include several types of commercial polymer melts of varying microstructural architecture that have been tested under various types of rheological deformation. In addition, experimental data on two commercial polyethylenes provided by Eni S.p.A., the LDPE Riblene...

Διάγνωση βλαβών σε κατασκευές σκυροδέματος με χρήση "ευφυών" πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων σαν αδρανή σκυροδέματος

Λιαρακος Ευαγγελος
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται τη χρήση των πιεζοηλεκτρικών υλικών για το μη καταστροφικό έλεγχο του σκυροδέματος και ειδικότερα τη δυνατότητα εφαρμογής τους, σε διαδικασίες ανίχνευσης μηχανικών βλαβών σε δομικά στοιχεία. Επιπλέον διερευνάται η εφαρμογή των πιεζοηλεκτρικών υλικών στην παρακολούθηση των μεταβολών της μηχανικής συμπεριφοράς του πρώιμου σκυροδέματος. Λόγω της ανάγκης ελέγχου του σκυροδέματος από τα πρώτα στάδια παρασκευής του, μια από τις θεμελιώδεις στοχεύσεις της παρούσας διατριβής, είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διατάξεων-συσκευών...

Registration Year

 • 2011
  29
 • 2012
  13
 • 2014
  774
 • 2015
  71
 • 2016
  127
 • 2017
  1,657
 • 2018
  37,981
 • 2019
  178,491
 • 2020
  10,778

Resource Types

 • Dataset
  90,972
 • Text
  43,499
 • Collection
  21,429
 • Other
  9,661
 • Audiovisual
  8,941
 • PhysicalObject
  3,937
 • Image
  3,056
 • Software
  2,285
 • Workflow
  527
 • InteractiveResource
  193
 • Service
  80
 • Event
  57
 • Sound
  32
 • Model
  30
 • DataPaper
  22

Affiliations

 • Perimeter Institute
  8,357
 • Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research
  995
 • Technical University of Crete
  203
 • University of Illinois at Urbana Champaign
  88
 • Imperial College London
  38
 • DataCite
  4
 • Sig Holding (Switzerland)
  2
 • Dryad Digital Repository
  1
 • AA Brediusstichting
  1
 • University of Applied Sciences of Western Switzerland
  1
 • Delft University of Technology
  1
 • Instituto de Ciência e Tecnologia de Polímeros
  1
 • Global Scientific Innovations
  1
 • University of Iowa
  1