Ανάπτυξη επικαλύψεων με την μέθοδο της χημικής εναπόθεσης ατμών στερεάς κλίνης για θερμοηλεκτρικές και αντιδιαβρωτικές εφαρμογές

Δημήτριος Ν. Σταθοκωστόπουλος
Στο πρώτο σκέλος της διατριβής μελετήθηκε η επίστρωση χαλκού με επικάλυψη μαγνησίου, αλουμινίου και τιτανίου. Η διαδικασία επίστρωσης πραγματοποιήθηκε με την τεχνική εναπόθεσης κόνεων στερεάς κλίνης (Pack Cementation). Χρησιμοποιήθηκαν για κάθε επικάλυψη κατάλληλες θερμοκρασίες κ χρόνοι ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης των δειγμάτων. Η μελέτη της δομής των βέλτιστων δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με την χρήση των τεχνικών XPS, TEM, XRD, SEM και FTIR όπου θεωρήθηκε αναγκαίο. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση των επιθετικών αυτών συνθηκών...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.