Ανάπτυξη ολιστικών αναλυτικών τεχνολογιών για την εύρεση βιοδεικτών σε βιολογικά δείγματα νεογνών

Αναστασία-Χρυσοβαλάντου Γ. Χατζηιωάννου
Η νεογνική σήψη και η νεκρωτική εντεροκολίτιδα αποτελούν δύο νεογνικές παθήσεις, που πλήττουν κυρίως τα πρόωρα νεογνά και σχετίζονται με υψηλά επίπεδα θνητότητας αυτών. Οι υπάρχοντες μη ειδικοί βιοδείκτες δυσχεραίνουν την έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων αυτών, γεγονός που επηρεάζει την αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών. Οι ολιστικές τεχνολογίες αποτελούν πολλά υποσχόμενη εναλλακτική προσέγγιση για τη μελέτη της βιοχημείας των ασθενειών και την αναγνώριση δυνητικών βιοδεικτών για την έγκαιρη και εκλεκτική διάγνωση των παθήσεων. Η εφαρμογή τους...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.