Ικανότητα ανίχνευσης παιδιών με αναπτυξιακή διαταραχή κινητικού συντονισμού από δασκάλους, καθηγητές φυσικής αγωγής και νηπιαγωγούς με τη χρήση της λίστας παρατήρησης της δέσμης κινητικής αξιολόγησης MABC-2

Δήμητρα Α. Δημητροπούλου
Ο όρος Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού (ΑΔΚΣ) αναφέρεται σε κινητικές δυσκολίες, οι οποίες γίνονται εμφανείς στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής του παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν την πρωταρχική πηγή άντλησης πληροφοριών για την κινητική συμπεριφορά του παιδιού, καθώς λόγω της φύσεως του επαγγέλματός τους έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν ένα ευρύ φάσμα των καθημερινών δραστηριοτήτων των μαθητών. Η επιτυχής ανίχνευση των παιδιών με κινητικές δυσκολίες απαιτεί την ύπαρξη εργαλείων κατάλληλων για χρήση από τους εκπαιδευτικούς. Τέτοιου...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.