Ιός του Δυτικού Νείλου: μελέτη των εξελικτικών σχέσεων στελεχών του ιού στην Ελλάδα, αξιολόγηση διασταυρούμενης προστασίας εμβολίου σε ίππους και ανάπτυξη μοριακών και ορολογικών διαγνωστικών δοκιμών

Σεραφείμ Χ. Χαϊντούτης
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν η μελέτη των εξελικτικών σχέσεων και της φυλογεωγραφίας των στελεχών του ιού του Δυτικού Νείλου που ανήκουν στον εξελικτικό κλάδο 2 και κυκλοφορούν στην Ελλάδα από το 2010. Επιπλέον, για πρώτη φορά παγκοσμίως αξιολογήθηκαν μέσα πρόληψης και διάγνωσης της λοίμωξης από στελέχη του εξελικτικού κλάδου 2 σε ίππους. Εξετάσθηκε μεγάλος αριθμός βιολογικών υλικών από ζώα και κουνούπια, τα οποία προσκομίστηκαν στο εργαστήριό μας ή συλλέχθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων αξιολόγησης...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.