Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Πασχάλης Γ. Παπαμανώλης
Σκοπός της διατριβής είναι η ανάλυση του ποινικού δικαίου προστασίας του περιβάλλοντος, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αρχικά προβήκαμε στην δογματική ανάλυση και επεξεργασία του συνόλου του ελληνικού ποινικού δικαίου προστασίας του περιβάλλοντος και ιδίως των αξιόποινων πράξεων που αφορούν την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και τη σχέση τους με το γενικό περιβαλλοντικό έγκλημα. Ιδιαιτέρως σημαντικό θέμα συζήτησης αποτελεί αυτό της ενσωμάτωσης στο περιβαλλοντικό ποινικό μας δίκαιο του κυρωτικού μοντέλου της ΕΕ για τα νομικά...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.