Κλινική μελέτη των παραγόντων υποτροπής των νεοπλασματικών αλλοιώσεων του μέσου τριτημορίου του προσώπου

Ελένη Θ. Μπουρλίδου
Σκοπός: η μελέτη παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη υποτροπής. Υλικά-Μέθοδοι: είναι αναδρομική μελέτη ασθενών με δερματικές κακοήθειες μέσου τριτημορίου του προσώπου, που αντιμετωπίστηκαν στην ΣΓΠΧ Κλινική του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», μεταξύ 1995 και 2010. Καταγράφηκαν επιδημιολογικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του όγκου. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση. Αποτελέσματα: 531 ασθενείς εκδήλωσαν BCC, τα οποία ήταν κυρίως <2εκ., οζώδους τύπου, με εντόπιση στην μύτη. Υγιή όρια επιτεύχθηκαν στο 91%, ενώ 81 ασθενείς εμφάνισαν τοπική υποτροπή. SCC αναπτύχθηκε σε 114 ασθενείς. Η...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.