Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση στην Πιερία από το 1976 έως σήμερα

Λάζαρος Χ. Κοντοκώστας
Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή ασχολείται με την Ιστορία της Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα με την Ιστορία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ή οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νεοελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχει ως βασικό σκοπό, τη μελέτη και έρευνα της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στην Πιερία μέσα από τις μορφές με τις οποίες λειτούργησε από το 1976 έως το 2016, να καταγράψει συστηματικά, να παρουσιάσει και να αναδείξει, την ίδρυση και τη λειτουργία του Μέσου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου Κατερίνης και του...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.