Το λογοτεχνικό έργο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου: φιλολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις

Ανδρέας Φ. Αντωνίου
Σε αυτή την εργασία επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε το λογοτεχνικό έργο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου και να αναλύσουμε τις φιλολογικές του και φιλοσοφικές του διαστάσεις. Βασισμένοι στο έργο του καταδείξαμε τις βασικές επιδράσεις που δέχτηκε από το έργο του Νίτσε και της φιλοσοφίας της ύπαρξης, και ειδικότερα του Καρλ Γιάσπερς. Εξετάσαμε τις κοινές πεποιθήσεις του Κανελλόπουλου με την φιλοσοφία της ύπαρξης σχετικά με τα όρια της επιστήμης, την υπερβατικότητα του ανθρώπου, τις απόψεις για την θρησκεία, τον...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.