Ο ρόλος και η επίδραση των μικροσωματίων στην ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη του εμβρύου

Βασίλειος Γ. Μακρής
Εισαγωγή Τα μικροσωμάτια είναι μεμβρανικής-προέλευσης κυστίδια, που απελευθερώνονται μετά από κυτταρική διέγερση ή απόπτωση. Επιδεικνύουν προπηκτική δραστηριότητα (ΠΔΜ) και εμπλέκονται στην παθογένεση των αγγειακού υπόβαθρου επιπλοκών της κύησης. Αυτή η μελέτη ελέγχου περιπτώσεων συγκρίνει την προπηκτική δραστηριότητα των μικροσωματίων μεταξύ των εγκύων γυναικών με IUGR κυήσεις και των φυσιολογικών κυήσεων. Μέθοδοι. Τριάντα πέντε IUGR κυήσεις [ασύμμετρου τύπου (IUGRa), n=15; συμμετρικού (IUGRs), n=20] και 35 φυσιολογικές κυήσεις (μάρτυρες) μεταξύ 26 και 37 εβδομάδων, από τριτοβάθμιο νοσοκομείο...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.