Ιουστινιανός Μαρίνα, Ο Πατριάρχης της Ρουμανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας (1948-1977): η ζωή και η δράση του

Mihai Constantin Musat
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στον πατριάρχη Justinian Marina και στο πολυσχιδές έργο του σε μία περίοδο δύσκολη για τη Ρουμανία και τον λαό της, που βίωσε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις καταστροφικές του συνέπειες και στη συνέχεια ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Μέσα στην τρικυμιώδη αυτή περίοδο της ιστορίας, ο πατριάρχης Justinian, όρθωσε ως κυματοθραύστης το ανάστημά του, αγκάλιασε το ποίμνιο, προστάτεψε τους διωκόμενους ιερείς, τους εξασφάλισε μισθό, τροφή και στέγη, τους μόρφωσε και τους ενδυνάμωσε,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.