Ανίχνευση άσθματος και ρινίτιδας κατά την επαγγελματική έκθεση σε χημικές ουσίες στους επιπλοποιούς

Αικατερίνη Ν. Παρασκευαϊδου
Το Άσθμα που Σχετίζεται με την Εργασία (WRA ) και η Ρινίτιδα που Σχετίζεται με την Εργασία (WRR) συχνά υποεκτιμώνται. Τα δημοσιευμένα δεδομένα σχετικά με τον επιπολασμό και τη συχνότητα του επαγγελματικού άσθματος και ρινίτιδας στην Ελλάδα είναι ελάχιστα. O σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να καθοριστεί η συχνότητα και ο επιπολασμός του WRA και της WRR σε εργαζόμενους σε εργοστάσια επίπλων στο Νομό Θεσσαλονίκης. Επιπλέον σκοποί ήταν: να εξεταστεί η συμβολή των καθιερωμένων διαγνωστικών...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.