Συγκριτική κλινική και μορφολογική μελέτη χημικής πλευροδεσίας με ταλκ και υπερθερμία σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και κακοήθη υπεζωκοτική συλλογή

Αθανάσιος Δ. Κλέωντας
Τίτλος Συγκριτική κλινική και μορφολογική μελέτη χημικής πλευροδεσίας με ταλκ και υπερθερμία σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και κακοήθη υπεζωκοτική συλλογή Εισαγωγή Η κακοήθης υπεζωκοτική ή πλευριτική συλλογή αποτελεί μία από τις συχνότερες επιπλοκές που επισυμβαίνουν κατά την φυσική εξέλιξη αρκετών νεοπλασματικών παθήσεων. Ενώ τα σχετικά επιστημονικά άρθρα αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, εντούτοις οι πολύ λεπτομερείς, προοπτικές, τυχαιοποιημένες, ερευνητικές μελέτες είναι πολύ λίγες. Σκοπός Η μελέτη συγκρίνει την σχετικά παλιά και καθιερωμένη...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.