Η τοπική κεραμική στη Χαλκιδική και στο μυχό του Θερμαϊκού κόλπου κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους(Ακανθος-Καραμπουρνάκι-Σίνδος)

Αννα Χρ. Παντή
Αρχικά δίνεται το ιστορικό πλαίσιο της περιοχής που εξετάζεται. Η διαφορετική καταγωγή των κατοίκων και οι επιδράσεις που δέχονται από άλλα κέντρα ανάλογα με τις πολιτισμικές και εμπορικές τους σχέσεις αντανακλώνται στην κεραμική. Στα τρία πρώτα κεφάλαια εξετάζεται η κεραμική από την Ακανθο, το Καραμπουρνάκι και τη Σίνδο. Το υλικό διακρίνεται σε επιμέρους κατηγορίες με βάση τη διακόσμηση α)κεραμική με επιδράσεις από την Αν. Ελλάδα β)μονόχρωμη 1)με χονδρά τοιχώματα 2)ωοκέλυφη, γ. "ασημίζουσα", δ)τεφρόχρωμη ε)άβαφη κεραμική,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.