Eesti Holotseeni stratigraafiline skeem

Tiit Hang, Siim Veski, Atko Heinsalu, Vassiljev Nikolai, H. Seppä, A. Poska & A. Kriiska
Esitatu on uus Eesti Holotseeni setete stratigraafiline skeem. Erinevalt endisest (skeemil parempoolne tabel), 1993. aastal kinnitatud ja 1995. aastal publitseeritud õietolmu koosluste muutustel põhinevast skeemist, on uus kolmikjaotusega skeem sarnaselt rahvusvahelisele skeemile klimatostratigraafiline. Selle aluseks on maismaasetete õietolmu andmetest tuletatud (modelleeritud) juuli keskmise temperatuuri muutused. Andmetest nähtub Alam-Holotseeni ehk Grööni ea (11700–8200 kalibreeritud aastat tagasi (kal. a)) juuli keskmise temperatuuri tõusutrend kuni jahenemisepisoodini 8200 kal. a. Kesk-Holotseeni ehk Northgripi iga (8200–4200 kal. a) iseloomustab kliima...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.