Prehistorische bewoning op het World Forum gebied - Den Haag

, &
Tussen 7 en 20 juni 2006 heeft Archol BV in opdracht van de Afdeling Archeologie, dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein van de voormalige Statenhal aan de Eisenhowerlaan in Den Haag. Tussen 21 september en 5 oktober vond een tweede onderzoek plaats pal ten oosten van deze vindplaats op het terrein van de voormalige Van Goghzaal. Het tweede onderzoek, waarin met name het bestuderen van een oudere...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.