Nationale studie ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk

De Nationale Studies beschrijven de rol en de positie van de huisarts in de Nederlandse gezondheidszorg. Het doel is om te voorzien in de behoefte aan actuele, nationaal representatieve informatie over de rol en de positie van de huisarts in de Nederlandse gezondheidszorg. Zoals het leveren van gegevens over de aard en omvang van de aan de huisarts aangeboden gezondheidsproblemen, verrichtingen van huisartsen, organisatie en kwaliteit van de huisartsenzorg en huisarts-patiënt-communicatie
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.