Onderzoek naar Ouderen in instellingen 2015

Om representatief uitspraken te kunnen doen over de gehele oudere bevolking is ter aanvulling van de beschikbare gegevens over thuiswonende ouderen onderzoek gedaan naar ouderen in instellingen. Dit onderzoek beoogt meer inzicht te krijgen in het sociale netwerk, de gezondheid, de woonsituatie, de financiƫle situatie en het gebruik van voorzieningen van ouderen die permanent in een verzorgingshuis of verpleeghuis verblijven.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.