Tijdsbestedingsonderzoek 1963

Het tijdsbestedingsonderzoek is een vijfjaarlijks onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek bevat naast achtergrondvragen algemene vragen over tijdbesteding. Bovendien wordt de respondent gevraagd om gedurende één week in een dagboek per kwartier bij te houden welke aan activiteiten dat besteed is. In 2006 is het TBO voor het eerst uitgevoerd conform de richtlijnen voor tijdsbudgetonderzoeken van Eurostat (HETUS-richtlijnen). De belangrijkste verschillen met het TBO oude stijl zijn: doorlopend onderzoek, ook tijdens vakanties, episodes van...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.