Wijk- en buurtregister 2009 - Kerncijfers wijken en buurten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt kerncijfers op gemeente-, wijk- en buurtniveau, teneinde de verschillende onderdelen van gemeenten te typeren en verschillen in geografische, demografische en sociaal-economische structuur zichtbaar te maken. Het register heette tot 1995 'Wijk- en buurtregister' en vanaf 1995 'Kerncijfers wijken en buurten'.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.