Nachtegaalweg 35, Elspeet (gemeente Nunspeet). Een verkennend booronderzoek. ArGeoBoor rapport 1234

L.C. Nijdam
In opdracht van Slaa + van Asselt architecten BNA heeft ArGeoBoor een verkennend booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Nachtegaalweg 35 te Elspeet (Gemeente Nunspeet). De aanleiding van het onderzoek is de voorziene functie verandering van het perceel. De functie verandering wordt gevolgd door de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van 2 woningen. Hierbij bestaat de kans dat de bodem geroerd wordt op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurd is...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.