Theater en internet 2007

Om inzicht te krijgen welke theaterbezoekers gebruik maken van theaterwebsites is een onderzoek onder theaterpubliek gehouden. De enquête werd schriftelijk en online aangeboden om zowel 'onliners' als 'nonliners' te bereiken. Dertien theaters hebben hun medewerking verleend. Het onderzoek is gehouden in het kader van de masterthesis van Sylvie van der Poll.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.