ICT-gebruik op scholen 2001

Om inzicht te krijgen in het computerbezit en computergebruik binnen scholen is in 2001 voor het SCP een afzonderlijke vragenlijst voor leerlingen opgenomen in het project 'Jongeren en cultuur'. Dit project loopt sinds 1998 en werd aanvankelijk uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en sinds 2004 door de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast de leerlingen heeft voor elke school een ICT- coördinator of - docent een aparte vragenlijst ingevuld. Enkele gegevens over de scholen zelf zijn ontleend...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.