Interview Hendrik Plagge

HÉLÈNE Kat
Hélène Kat hield dit interview tijdens haar eigen onderzoek in de jaren 90 naar de restauratiegeschiedenis van het atelier. Een directe aanleiding lijkt een restauratie en onderzoeksproject te zijn geweest waar ze bij betrokken was naar een groep van 19de eeuwse schilderijen van het Rijksmuseum. Deze komen ter sprake in het interview. Verder gaat het interview voornamelijk over de materialen en technieken die door Plagge en meer algemeen binnen het atelier werden gebruikt. Ook de...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.