Mediagebruik telepanel

De gegevens over mediagebruik uit het NIPO Telepanel worden opgenomen in de milieugedragsmonitor (MGM). NIPO Telepanel is een representatief panel van de Nederlandse bevolking. Het panel bestaat uit 1.000 huishoudens (2.400 personen). Elk huishouden beschikt over een PC met modem die door het NIPO beschikbaar is gesteld.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.