Opgravingsdocumentatie scheepswrak NN-30-31 / NN30-31 (Noordoostpolder)

A. Knol, J. Smale &
Zeer summiere opgravingsdocumentatie van scheepswrak NN-30-31 (op de grens van kavels N30 en N31 in de Noordoostpolder). Melding in 1946. In de Tweemaandelijkse Berichten van mei/juni 1946 wordt het wrak vermeld als zijnde door onbevoegden vergraven, maar er zijn toch enkele vondsten geborgen. Scheepstype: onbekend. Ondergangsdatering schip: vermoedelijk 19e eeuw
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.