Interview André Verheij over het restauratievak

H.M. Sigmond
Interview met Andre Verheij gaat over de restauratiepraktijk in de jaren ’70 en ’80 in de historische binnenruimten, omdat er weinig bekend is wie er werkten, waar, en hoe ze werkten en wat hun achtergrond was. Er is gewerkt met een gespreksrichtlijn (zie ook masterscriptie ‘Sprekend Verleden, bron voor de toekomst’ Hinke Sigmond, UvA, Aug 2011)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.