Dagindeling: ouders tussen zorg en arbeid

Het onderzoek Dagindeling: ouders tussen zorg en arbeid is gehouden om aanvullende gegevens te verkrijgen voor de Emancipatiemonitor 2002, waarin het thema dagindeling is opgenomen. Het doel van de Emancipatiemonitor is een dwarsdoorsnede te geven van het verloop van emancipatieproces.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.