WO-Monitor 2005

Onder auspiciën van de VSNU voerde het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) vanaf 1998 jaarlijks de de WO-Monitor uit. Sinds 2009 wordt het onderzoek uitgevoerd door het IVA te Tilburg. Aanleiding voor deze monitor was de behoefte om over landelijke gegevens te beschikken met betrekking tot de arbeidsmarktintrede van afgestudeerden. De afzonderlijke universiteiten zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse dataverzameling en -verwerking, volgens landelijk opgestelde richtlijnen. Het ROA zorgt voor de landelijke coördinatie van het...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.