Health Behaviour in School-aged Children 2001

HBSC-Nederland is een landelijk onderzoek naar gezondheid en welzijn van scholieren. Het maakt deel uit van het grote internationale onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Dit 4-jaarlijkse onderzoek wordt sinds 1985/86 uitgevoerd en heeft tot doel een overzicht te geven van de leefsituatie en psychische gezondheid van scholieren van 11 tot en met 17 jaar. Het HBSC-Nederland wil daarnaast ook sociale integratie, psychische gezondheid, risicogedrag en welbevinden van jongeren in Nederland in kaart brengen....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.