Survey integratie minderheden 2015

Het Survey integratie minderheden is opgezet op verzoek van het ministerie van Justitie (DCIM, later DI&I) om inzicht te krijgen in de integratie van de vier belangrijkste minderheidsgroeperingen (Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers). Aan deze groepen en aan een vergelijkingsgroep van autochtone Nederlanders zijn vragen gesteld over onder meer onderwijs, arbeid, sociale contacten, culturele integratie, godsdienst, beeldvorming en gezondheid en sport. Het SIM kan in sommige opzichten worden beschouwd als de opvolger van het SPVA,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.