Sport en maatschappij: misstanden in de breedtesport 2007

Het bevolkingsonderzoek Sport en maatschappij is uitgevoerd om informatie te krijgen over onwenselijke gedragingen in de breedtesport en de gevolgen daarvan voor sportdeelname. Behalve naar de ervaringen met ongewenste gedragingen is gevraagd naar sportdeelname en andere betrokkenheid bij sport, bijvoorbeeld als toeschouwer of vrijwilliger.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.