Orions Belte

Knut Terje Ovesen
Orions belte er en asterisme og en del av stjernebildet Orion. Beltet dannes av tre stjerner som ligger nesten på en linje. Stjernene heter (fra venstre mot høyre) : Alnitak (Zeta Orionis), Alnilam (Epsilon Orionis) og Mintaka (Delta Orionis).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.