Valse nr. 140: To danske sange spillet af hornorkester

Hans Ernst Krøyer
To danske sange spillet af hornorkester. Af anden sang, som oprindeligt gennemspilles tre gange, er kun medtaget én gennemspilning pga. vanskeliggjort afspilning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.