Valse nr. 145: Ikke-identificeret komposition

(:Unkn) Unknown
Komposition måske spillet af hornorkester med mandskor. Inkluderer også hurra-råb og kommandoråb.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.