Valse nr. 3: Scene fra Vildanden

Henrik Ibsen
Uddrag af monologiseret dialog ved udeladelse af de fleste af Gregers' replikker. Om Emil Poulsen også taler Gregers få korte replikker er uvist. En meget ujævn optagelse med meget støj, der får uddraget til at fremstå som fragment.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.