[Arier fra Il Trovatore]

Salvadore Cammarano, Leone Emanuele Bardare & Guiseppe Verdi
Sang med klaverakkompagnement. Begyndelsen af 'Il balen del suo sorriso' er ret utydelig og ikke helt intakt. Valsen løber ud efter 15 takter af 'Per me ora fatale'. En kort klaveroverledning knytter de to arier sammen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.