[Revyvise fra National-revyen 1889]

Göran Petter Möller & Axel Schwanenflügel
Oprindeligt komplet klaverakkompagneret revysang (5 vers) med slutannoncering. Pga. af vanskeliggjort afspilning er kun medtaget visens sidste del, fra midt i tredje vers.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.