Home, Sweet Home

John Howard Payne & Henry Bishop
Komplet sang med klaverakkompagnement. Lütken tilføjer slutningen af sangen en melismatisk udsmykning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.