[Ikke-identificeret sang]

(:Unkn) Unknown
Klaverakkompagneret sang. Valsen løber ud i slutningen af fjerde vers.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.