[Revyvise fra Byens Fædre]

Axel Henriques & Anton Melbye
Klaverakkompagneret revyvise med fem vers, dog mangler første del af første vers pga. vanskeliggjort afspilning. Sunget på ikke-identificeret soldatersang.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.