[Romance spillet på violin]

Johan Svendsen
Uddrag af Johan Svendsens Romance med klaverakkompagnement. Solisten 'improviserer' en afslutning kort før valsens udløb.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.