[Sang fra Redaktionssekretæren]

Auguste De Villebichot & Erik Bøgh
Sang (vers 1, 3 og 4) med klaverakkompagnement.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.