Item demonstrating new Abstract field features

Liam Green-Hughes
The abstract field is now able to better support multiple languages. This includes left-to-right languages, e.g.: Canterbury är en stad i Kent i England i Storbritannien med 42 259 invÃ¥nare (2001). Staden är säte för ärkebiskopen av Canterbury sedan 597, och är välkänd för Katedralen i Canterbury. Staden blev tidigt ett kristet viktigt centrum. Orten grundades av romarna vid en handelsplats som uppstÃ¥tt vid en vägkorsning. Also right-to-left-languages: ÙاÙتربÙر٠(باÙØ¥ÙجÙÙزÙØ©: Canterbury) Ù٠٠دÙÙØ© تÙع...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.