Πολιτικοοικονομικές επιλογές, αδιέξοδα και προοπτικές στο ενεργειακό ζήτημα

φ. 1: Ιστορική ανασκόπηση του ενεργειακού ζητήματος -- Κεφ. 2: Ιστορική ανάλυση των ενεργειακών πηγών στα πλαίσια του καπιταλισμού -- Κεφ. 3: Ορυκτά καύσιμα και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: αποτελούν οι ανανεώσιμες πηγές λύση του προβλήματος; -- Κεφ. 4: Η σημερινή κατάσταση στη διεθνή και την ελληνική οικονομία σε σχέση με την ενέργεια -- Κεφ. 5: Το νομοθετικό πλαίσιο
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.