Θέματα αποκατάστασης και διατήρησης παραδοσιακών συστημάτων συλλογής υδάτων - εφαρμογή σε ομβροδεξαμενές από ξερολιθιά

Κεφ. 1: Εισαγωγή -- Κεφ. 2: Τεχνολογία συλλογής ομβρίων υδάτων -- Κεφ. 3: Ιστορική αναδρομή της τεχνολογίας RWH" -- Κεφ. 4: Ξερολιθικοί τοίχοι αντιστήριξης -- Κεφ. 5: Μελέτη ξερολιθικών τοίχων υδατοδεξαμενών με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.