Αξιολόγηση πρότασης αποκατάστασης διατηρητέου κτίσματος στα Ταμπακαριά Χανίων μέσω στατικής και ιδιομορφικής ανάλυσης του δομικού συστήματος

Ρελιας Γεωργιος
Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων από φέρουσα τοιχοποιία -- 2: Διάγνωση βλαβών σε υφιστάμενα κτίρια και μέθοδοι αντιμετώπισης-- 3: Το νησί, η πόλη, η ονομασία -- 4: Υφιστάμενη κατάσταση κτιρίου-Αποθήκη 17 -- 5: Πεπερασμένα στοιχεία
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.