Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος μη καταστροφικού ελέγχου υλικών με τη χρήση της ηλεκτρο-μηχανικής εμπέδησης

φ. 1: Εισαγωγή -- Κεφ. 2: "Ευφυές" κατασκευές και "ευφυή" υλικά -- Κεφ. 3: "Ευφυείς" ενεργοποιητές και αισθητήρες -- Κεφ. 4: Πιεζοηλεκτρικά κεραμικά -- Κεφ. 5: Μέθοδος σύνθετης αντίστασης -- Κεφ. 6: Σύνθετη αντίσταση - εμπέδηση
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.