Έξυπνος φωτισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με χρήση οπτικών ινών και διόδων εκπομπής φωτός

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να παρουσιάσει αναλυτικά έξυπνα συστήματα φωτισμού με χρήση οπτικών ινών και πηγών φωτισμού LED, τις ιδιότητες και τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά τους καθώς και τις εφαρμογές που έχουν στο φωτισμό μεγάλων κτηρίων και ειδικών κατασκευών. Επιπλέον, να εξερευνήσει τη δυνατότητα εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών με χρήση οπτικών ινών και πηγών φωτισμού τύπου LED για τον αποδοτικό φωτισμό απλών κατοικιών, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποίηση κόστους. Για το σκοπό αυτό,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.